Hakkımızda

Ekibimiz

Merve Yazıcı

Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programından mezun olmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programında dijitalleşme alanında yüksek lisans yaptı. TUİÇ Akademi kuruluşunda editör ve içerik üreticisi olarak gönüllülük yapmıştır. Başlıca ilgi alanları: Dijitalleşme, Siber Güvenlik, Sosyal Medya üzerinedir.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini odağa alarak çevrimiçi platformlarda kadınlara ve LGBTIQ+ bireylere yönelik dijital şiddet üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Aleyna Özel

Ege Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. 2018 yılı itibariyle sivil toplum alanında çalışmalarına devam etmektedir. Şu anda sosyal medya uzmanı olarak çalışmaktadır. Smyrna İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği’nde NEET genç kadınlara yönelik dijital becerilerin arttırılması alanında gönüllülük yapmaktadır. Dijital dünyanın getirdiği sosyolojik değişimleri incelemekle beraber toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine dijital şiddet alanına odaklanarak devam etmektedir.

Biz kimiz?

Biz, Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu kadınlar olarak dijitalleşmenin toplumda yarattığı dönüşümlerin farklı bir boyutu olan dijital şiddete aktivizm perspektifinden yaklaşmak istiyoruz.

Amacımız

Geçmişe kıyasla teknolojinin daha erişilebilir bir hale gelmesiyle beraber, dijital şiddet kavramı ile yüzleşmek durumunda kaldığımız yadsınamaz bir gerçektir. Bu şiddet türüne en çok maruz kalan gruplar olan kadınlar, LGBTIQ+ bireyler ve çocukların yaşadıkları sorunları izlerken toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında farkındalık yaratmak amacıyla bu platformu kurduk.

Neden Dijital Şiddeti İzliyoruz?

Artan dünya nüfusunda internete erişimi olan kişi sayısının ve COVID-19 pandemisi esnasında çevrimiçi iletişimin artış göstermesine bağlı olarak dijital şiddetin tüm bireyler için önemli toplumsal sorunlardan biri haline geldiğini gözlemliyoruz. Üstelik dijital şiddet, hayatımıza yakın geçmişte dahil olan bir kavram olduğu için dijital şiddete maruz kalan mağdurların bunun farkında bile olmadıklarına dair birçok araştırma bulunuyor.

Sosyal hayatta karşılaştığımız eşitsizlikler (ırkçılık, cinsiyet eşitsizliği, adaletsizlik, zorbalık vb.) dijital platformlarda çok daha yoğun ve yıkıcı bir şekilde yaşanabiliyor. Dijital platformlardaki güç ilişkileri, toplumsal güç ilişkileri ile paralel ilerlediği için dijital alanda da cinsiyet eşitliğine odaklanmak gerektiğine inanıyoruz.

Cinsiyete dayalı şiddetin yeterince konuşulmadığı ve konuşulsa da çözülemediği bir toplumda yaşıyoruz. Şiddeti izlemenin denetlemenin daha güç olduğu dijital alanda da cinsiyet temelli şiddetle mücadelemizi başlatıyoruz!